Partneris (LABQUALITY)

Išorinis kokybės vertinimas (IKV) ir Kokybės kontrolė (KK) Medicinos įstaigų laboratorijoms ir Paciento medicininės priežiūros vietos tyrimai (angl. POCT)

Labquality teikia ISO 15189 standartą atitinkančias kokybės paslaugas klinikinėms laboratorijoms ir sveikatos priežiūros specialistams. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra išorinio kokybės vertinimo programos ir kokybės kontrolės medžiagos, mokomieji renginiai ir kokybės sistemų paslaugos.

 

„Labquality EQAS“ teikia tarptautiniu mastu pripažintas IKV programas visoms laboratorinės medicinos sritims.

 

„Labquality IQAS“ siūlo aukštos kokybės kontrolines medžiagas, kalibracines medžiagas ir pamatines medžiagas vidinei kokybei užtikrinti atliekant bakteriologijos, klinikinės chemijos, krešėjimo, hematologijos, imunologijos ir virusologijos, o taip pat specialiuosius krešėjimo tyrimus ELISA metodu. Produktų prieinamumas kiekvienoje šalyje skiriasi.

 

„Labquality Education“ teikia mokymus sveikatos priežiūros specialistams. Pagrindinis renginys yra kongresas: “Labquality Days” vasarį.

 

„Labquality Qualification“ siūlo kokybės audito ir sertifikavimo paslaugas sveikatos priežiūros specialistams. Šios paslaugos daugiausia prieinamos Suomijos klientams.

 

Nepriklausoma ir nešališka kompanija

Labquality misija yra pagerinti pacientų saugumą. Labquality yra nepriklausoma ir nešališka organizacija įkurta 1971 Suomijos klinikinės chemijos draugijos, Suomijos Raudonojo kryžiaus, didžiųjų Suomijos ligoninių ir kitų profesionalių asociacijų.

 

Profesionalūs partneriai

Šiuo metu Labquality IKV programose dalyvauja daugiau nei 4500 laboratorijų iš daugiau nei 50 Europos, Azijos, Amerikos ir Šiaurės Amerikos šalių. Ne Suomijos laboratorijas skirtingose šalyse aprūpina 25 partneriai, dėmesys sutelkiamas į Europą ir Aziją.

 

ISO standartais paremtos kokybės sistemos

Labquality kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 (DQS) standarto reikalavimus, o pagrindinės programos (iš viso 299-ios) yra akredituotos pagal ISO 17043 (PT02/FINAS) standarto reikalavimus. Labquality išorinio kokybės vertinimo programos yra tarptautiniu mastu pripažintos aukštos kokybės paslaugos.

 

Platus klinikinių laboratorijų profesionalų tinklas

Beveik 200 lyderiaujančių laboratorijų profesionalų ir ekspertų yra įtraukta į IKV programos vykdymą. Kiekvienos programos ekspertai paminėti programos rezultatų suvestinėse. Taip pat yra sudarytos atskiros darbo grupės kiekvienai specializuotai sričiai.

 

Tarptautiniu mastu pripažinta organizacija

Labquality yra EQALM, EurachemPT ir IFCC organizacijų narė. Labquality bendradarbiauja su kitomis IKV kompanijomis ir profesinėmis organizacijomis.