Kitos nuorodos

 

   

Lietuvos standartų sąrašą galima rasti Lietuvos Standartizacijos departamento interneto svetainėje adresu www.lsd.lt.

Atnaujintas Europos standartų sąrašas pagal kiekvieną Naujojo požiūrio direktyvą adresu http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp.