Dažnai užduodami klausimai

IKV trumpinys naudojamas apibrėžti Išorinio Kokybės Vertinimo paslaugas (angl. EQA – External Quality Assesment. Taip pat egzistuoja PT trumpinys, reiškiantis tarplaboratorinius palyginimus (angl. PT – Proficiency Testing). Abu terminai (IKV ir PT) dažniausiai naudojami kaip sinonimai ir apibūdina išorinio kokybės vertinimo paslaugas, kurios apima IKV programų organizavimą, tyrimų atlikimą laboratorijoje ir gautų rezultatų įvertinimą.

Visos laboratorinės diagnostikos paslaugas teikiančios įstaigos, įskaitant ir naudojančias tik laboratorinių tyrimų prie ligonio priemones. Pagal 2011 m. liepos 26 d. LR SAM įsakymą Nr. V-727 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimo“ laboratorijos kokybės dokumentų sąraše privalo būti dokumentas, kuriame nustatoma kokybės valdymo procedūros tyrimų rezultatų galiojimo teisingumo kontrolės tvarka (vidinė kokybės kontrolė, dalyvavimas tarplaboratorinėse palyginamosiose tyrimų tikrinimo programose ir kt.).

Vadovaujantis 2011 m. liepos 26 d. LR SAM įsakymu Nr. V-727 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimo“, laboratorija ne mažiau kaip du kartus per metus privalo dalyvauti tarplaboratorinėse palyginamosiose (išorinio kokybės vertinimo) tyrimų tikrinimo programose.

Lietuvoje išskirtines Labquality atstovo teises turi UAB „Laboratorinė medicina“. Todėl tiesiogiai iš Labquality paslaugų Lietuvoje užsisakyti negalima.

Tiesiog susisiekite su UAB „Laboratorinė medicina“ kolektyvu. Taip pat skaitykite čia.

Rezultatų pateikimo LabScala sistema instrukcijas rasite čia.

Rezultatus galite siųsti faksu, nurodytu kartu su mėginiais siunčiamose instrukcijose, tiesiai į Suomiją. Vis dėlto, jei neramu dėl savo rezultatų, rekomenduojame rezultatus atsiųsti mums, faksu, bei pasiskambinti dėl jų gavimo. Toliau pasirūpinsime, kad jūsų rezultatai pasiektų Labquality.